Karışık msn nickleri

4 Haziran 2008 Çarşamba

Karışık msn nickleri , kişisel iletiler
öyLé ßir aNda qéLqié waZqéçLmés oLsuN !!


ßıRaqMa yaRı yoLda ßé zaLym !!

Hér qüN SénSiz DouoR

YasaMAq soRun oLdu HayaLLériM kayßoLdu..

ßaqTm ßaqTm pénCéréDén DaLmı$ qiTmi$ ruHum qÖKyüsüNé …


Hér$éy üst üste qéLmédiMi,,paRaLar dérTLéri wéRmédiMiqié ..??

İnSanLAr yaPıo héß roL KötüLér aLıo héß yoL xD

..' muTlu oLmaq éLimDé déğiL haNii ßaNa söz véRmişTin sözüNü tutamaDın alÇak sewimLiLiğini unuTamaDım..!!

SéwéN qÖsdéN dü$érMii ..?!!
Karışık msn nickleri , kişisel iletiler

KénDiné qüwéNén $öLé qéLsiN,,ßıRaqsıN inaDı diLé qéLsin,,sÖsünDén dÖnéN naMérT ÇıqSın,,ßİSdé ßöLé ßunDan SoRa !!

ßıqTım arTıq a$K isdioRum !!

ayRıLıq!! séNi qÖrmésDén qéLioRum !!

dérDinİ déRdim ßiLiriM !!

ÖnünDé suçLu ÇocUq oLmaMı isTéméM !!


ßiLémésDiq ßirßiriMsdén qOpaCaıMısı !!

qÖsLérné ßaqıNca qénDimi ßuLdm ßéßéim !!

ßanaNé a$ıq oLjam a$ıq oLjam !! xD

ßirTéq sNi iÇmdé ya$aTTm !!

ßLéMésDiq swéRéq ayRıLacaıMısı …

Karışık msn nickleri , kişisel iletiler

0 yorum: