slogan msn nickleri

26 Aralık 2008 Cuma

kàLbiné µzànàn bµ yøLdà ,bénS¡zS¡n àrtIk sén wàzqéCd¡m hér$éydén


ßeLki Kurduğumuz HayaLLer ßiter Diye, DüşLerde ßir Sen ßiriktirdim Yüreğime!


yıkıLdm, yoruldum, varlıqnLa tukendim


' N Zaman ßu Kadar Zor OLdu NéFés ALmak?


' Sénin $imdié Dék Yaßdıqın En İi $éy Kayßédmék!


Gözya$Larını SiLéßiLécéin Ték Yér ELinin Térsi Akmasın Gözya$Ların IsLanmasın N GözLérin N Dé ELinin Térsi


EsK!LeR! s!Ld!m çoktan ama kalem kırmızı olunca izi kalıyorrr


Ay deiL mewsim deiL '1 Ömür' Geçti Sensiz Keşke böyLe sewmeseydim, ağLıorum çaresiz!


qi† aЯ†ık qeCéLérImdeη kIrILaη kaLbImIη paЯçaLarı Saηa ßatmasIη qiT


Git dedim "me"yi ekliyemedim


KâßuLLéñd!m §é§!z q!d!§Lér!n!


Aşk kaçmaktan çok kovalamak,
Görmekten çok özlemek,
Gitmekten çok beklemek,
Dokunmaktan çok düşünmektir
Ve aşk öyledirki nerde imkansız varsa onu seçer


Ecel Olsun Bana Sen'den Başkası


Ben ceketimi kaybetmişim,sen düğme arıyorsun


yüReqimi hackLedn


EsqiDen HichdmŞmdee P*cH oLdum Anneee


aqLamakTan yaş mı KaLdı qözLérimDé DamLayacaq Bu HaLimDén anLamaYan öLünce mi anLayacaq ?


^RésT Çéktim Bu SahTé HaYat*a Ya$amaYacaqım Dérqen Sén Çıktın kaR$ıma


Ya$amaq İçin Ya$ama Ya$adıqLarınLa Ya$a<< Déwam eD KaDér Bén MuTLuyum


qözü döNér aDam asaRs0Ra marS*ta HayaT ararYayınDa ŞéüTan*Lar


dÜş qit snD yüreqimden sesSizce


<<|- usŁаимαZ bu kaLp ! Kücüq biR aN icin ! {{ Bana Sewmei öqReT ! }} | >>


ÖLüMsüz aşKını hiç€ sayaRsaM HaRamM oLsuNn ßaNa s€nd€nN ba$kaSı


KaRanLıkTa ü$ümék né Ky? VaRsın döküLsün KanatLarım…!


Gölgeler takibimde ardımda bir manzara yığını


Huzur benden özür dilemeli gelmediği her gün için

slogan msn nickleri, slogan sözleri
''hayat ''x''osun sende''y''olve sonra''x+y''denklemini çöz!!


DuRmaz İnsaN haYvan oLunca ,)


anLatMaya kaLksam uZun süReR anLamayA kaLkma akLın qideR

0 yorum: