Arkadaş Nickleri

31 Ekim 2010 Pazar

kaLbimde her zaman tek kaLacaksın
ruhum dudakLarında hayat buLuoR
yaşadıqım en büyük aşk sen oLacaksın
Sénn 0 Haincé védaŋdaŋ SoŋRa ßeŋ çoqtaŋ véda ettm a$qLaяa...

qöZzLéRimi aÇsam Daa Sn ÇıqSaŋ KaR$ıma..

qiTméq Yaqı$maSs Sna..!

KénDiŋ oLmaq vaRqéŋ asLa ßa$qaSıNa ßaqMa...!!

SöZLéRŋ çq aCıTıy0r öLüoRmm...!!

KaLßimi YaLaŋ A$qLa DoLdяmaYa méRaqLı déiLm..!!
şekilli msn sözler
RaSt qéLdiim Tüm İnSanLaR Sŋi ßŋa aŋLatяLaR..

KaLßimdé Sna Yér yoq ßnm KaLßm ShnSn!!

Sénn aRqanDn aqLaMam Snn İçiN öLüRm..!!

qéç YaTTım ßüTn aqŞamLaR sNi ßna aNLaTrLaR!!

aRqamDa ßiRçq a$q war!!
   ileti için nickler
İçimdéqi SénSzLiqi Shn ßaşLaTr Shn ßiTiRirsn..!!

aqLımDa KöR ßa$LanqıÇLarn HéPsNdé Shndén ßi$éy war …

Ké$qé Hép Çocuq KaLsqTa KaLpLéRmiZz YéRiné DizZLéRmz KaNaSa..!!

Sni SiLdm Sni qömDm..!!

Snn mutluluqun kalp kırmaq üstünéé!!

Y0qLuunDa öréndm HéR iNSn Téq ßa$ına!!

ßénCiLsiN séWémésSn!!

' | Plaч baCk déqiL bu qéяCék sés.Söz мüziK sana чazмaK téяS |

Dönmeye yüzün var mı? Bu kadar kolay mı?... Geçmişe dönüp ağlasan, bu kız buna kanar mı?
Arkadaş Nickleri
xX ChéLLéKé RéHéCéLLé ¿

* xX déиqésizZ .. ∂éηgéѕιzιмм , çıℓgıηıмм ,υкαℓαуıмм , αмα ¢нσк тαтℓıуıммм ßє «

chiŁéké$h coŁiq »

éyy Aşk GéLdiysén Üç Kéré Wur
__________________


sSaDecesSen..!


arTık kıSacümLeLer kuruy0rum
sevDikLerim sevmeDikLerim yanımDa
kabuLLenDim herŞeyi oLduğu qibi
yoLa çıkTım yarınLara(!)..
Sévdim seviLmedim!
Séveni sevemedim!
caNmdan böyLe bezDim aman..
qezDim doLaştım.
zar zOr uLaştım,
Derken kayboLdu aman ..
..Yağmur yağsa, uykum kaçsa
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma

Sevdadandır, sevdadandır
"Sevdadandır" dedi annem, "aldırma"
"Aldırma, gel yanıma!"SéSsiz ßiR kö$édé,
héR$éydén uzaK..
méçhuL yarınLaRa,
téRkédiLmi$im..!
dostLukLar yaLanmış,
sevqiLéR tuzakmı$..

beni üzenLeyin t0pu patyasın,
$ékéyi çamuya düssün,
annéLéyi 0nLayı hep dövsün,
misktLeyi kayb0ysun,
çay baydağını eLLésin cıss 0sun,
s0k0méLLéyi eyisin,
bayyamda kisme paya veymésin,
annési ajına bibey d0yduysun,
piskLétnn tekeyi patdasın,
hastaLansın d0kt0y amca iyné vuysun,
qécéLéri öcüLéy k0vaLasın,
m0Lfxi d0Lsn,
oyunjaq ayısnn göjü çıksn,

0 yorum: