kIskançlIk nickleri

24 Ağustos 2010 Salı

Sonunu qétirémédiqim HikayéLérim Var ßénim. 1 2 3 Tıp... Daha Kac Hakkım KaLdıKy Ya$amaya..?

KaLmadı Takvimde Tek Bir Sayfa

öLen ßiLir Hayat Nedir...

“Seni Unutmak“ sadece lafta, sadece dilde var…

Tembellik imajdan gelir


b** vE qÖr yAşAm ; dÜşLerdEdİr..!KaŞAr SeVEnİn EvİNe SaLAm GiRMeZ
fasLa özénMé aLTımda kaLıRsınxDadAmnA qörE muameLe yaparm kmnE iyiİ kmnE kötÜü oynarMbna hawa atıcan die kendini qasma damaRınd**i qanın biLe bana hasda eheheh X]éLé$tiRmé ßéN!.. ßéYéndiYSén takD!R éD....! h0$una qiTmi0r muyum kaFana t**:Ma ***diR éDD..! XPpP
Bîzî BîR AllÂh BîrDê DostLÂrımız BîLsîN , ZâHmêT oLmâZsa qêRîsî îLêrLêsÎn.!!!

  morali bozuk msn sözleri


MaLLardan uzak. HayvansaL vé saLaksaL ki$iLikLérdén uzak. qérçék insanLarLa Yéni ßir hayat*.¦¦¦^^Kiminin Herşeyiyim Kiminin sahip oLamadqı damar Tek $eyHimm..!^^


 2011 msn sözleri

t|é köpék|é µqrâ$âcâk wâktim o|sâydi vétérinér o|ur öncé séni tédâvi édérdim..XDXDXDinSan oğLu nankÖrdüR değer weRmez kimseye .,bende inSan^m sonuçta fasLasıNı bekLeme .!değiLim siZin qiBi oLmamDa qökDéLenLerDéN tüküRüCém suraTınıZa aLayIna x)né oLDum deme ne oLCamDa déMe . . ne oLuyo naaNn Dé.) ehuhueh xD
no paniC, no heyCan, béN koyCam séN susCan xD
- aRTiSt mi??.
DeiLim ama ''muhte$em oLMAK'' kanımda war...^^

- ßeni üZen her deTaydan unuTarak has KurTuluyorum- Attığımız her adım senkronize ..(:
kIskançlIk nickleri


Sayfalarca yazdım sizi.
Sonra buruşturup attım hepinizi
Cehenneme Giden Yolda Yürümek KoLaydır..!beyniniZz qbi sizde küçüksünZz O_ooYnaMa__cHocuUm *** D**Maa qaFaayyaaa xD ||| dußLE uqaLaa xP xD EnDopLazMik1haTunum x) ..
İçimdeki deli KüreSeL ısıNmadan DoLayı ßakımDa
!
Uyuorm | Sleeping | Durmiendo | Schlafen | Dormir | Dormire | 6 dildende anlamayan cıkarsa yuh **

0 yorum: