emo sözleri

18 Mart 2010 Perşembe

ßâşßâşâ KâLdımızZ ßu Hâ?ↆ†â sé?Lé kâLmâK is†émiORm gi† ßâşkâsı?ı ?OLLâ


Kimé ?é qié ßé?im âşKmd? éLâLém ké?di?é ßâksı? héPsi?? ki ß*q†?

âLisS HâriKâLârR Di?âR?dâ Gßi?m hérKs†é? fârKLı ßiR ßiRé?m xD

s?? kOLpâ sévgi?é mérâKLı déğiiLm sé? OLmâdâ? dâ ?âşâ?âßiLirim

KlbİmE Hoşgldİn her gelen bİşy Getİrİrdİ Shen nİe boş gldİn..:

kı?ıP ßâkâMâzdm gözLéri?é O gzLéri? kimé güLüOR ßu kız hâLâ sé?i sévi?OR

éğér âŞkımDâ KâDérİmé ß?ZérSé giDérm ßu diyardn écéL géLméséDé xD
meleqLer sefilmesmiş bu dnyaDa behn bşka bi Diyara mı geçSem MeseLa MarSa..:

sévmi?Or ßâzıLârı ßé?i çü?kü kâşârLr O?LâR? dé?qi.......

âşk†â héP kâ?ß醆m âmâ diğR ßöLmLérdé hâ?â†ı héP ßü?üK fârkLârLâ ?é?Dm

AŞkta DepLasmanDydım ve heb kaybeddim ama hayatta galibiyetler Aldım Çnkü ev Sahibydm

Aşkımıs giddiqçe ErİoR Yol verdİqleRİm bunu KeyifLe İzlior

MaSal Anlatma artıq Hayad bnA Pollanajılıq gnLerİmi unuddum behn nasılSa

gidiORm diORs? susu?ORm ?OLu? âçıK OLsu?
ßâşßâşâ KâLdımızZ ßu Hâ?ↆ†â sé?Lé kâLmâK is†émiORm gi† ßâşkâsı?ı ?OLLâ
 emoyla ilgili yazılar
yaşananLaR biR çırpıda
y0k ediLebLr mydi ?
y0k sayıLablr mydi ?
biR anLıkta oLsa ..
...Ve ßen Ç0k zaman s0nra anLadım Senin biLe

qidebiLeceqini


Şi?di d??Sa??Li ?Ldu?! c?vaP a?ah?a?ı?ı d?Ldu?du?! ?i?? ?????di ???i?iz! ?ah??LSu? Sı?av SİS???İ?İz

ßeLki Sandığın Kadar Ukala-
ßeLkide Tahmin Edemeyeceğin Kadar Mütevaziyim
ßiraz SakLıyım ßazen YasakLıyım Kimseyi Örnek ALmam
Kimseye Örnek OLmam Arkama ßakmam 'AsLa' Demem
'Keşke'Leri Sevmem !!
ELeştiri DinLerim Nasihat DinLemem !!

KenDi KücüK Pemße DünYaMmDa mudLuuMm


éLLerimde saLınır Kent,Soyunur zaman,
Ah hér yér nasıL da küL,sis,Duman..

AsıLı kaLır aşK,Acı KimLiğime yapışır
Yutkunamam yaşamı,
Dünya Boğazımda kaLır..

emo sözleri
Şimdi ikimizin geceLeri ç0k farkLı..
Birimiz başını yastığa koyuor,
Birimiz Bir yabancının koynuna..
Ve ikimizde değişik başLıoruz güne,
Birimiz uykusuz kaLmış,
Birimiz yarin koynunda..

¦¦¦
¦¦
¦

ßeni acıLara çiviLedin
her kötüLüğü de yapabilirSin


Doq?uL??ı?ı Götü?üce? ??d?? ???Lıs y?p??dı? H?y?tt? (!)

c0? sı?ı$tıqı? ?e?de ß0s ßı???tı? Hep

Si?di ßı???tıqı? ß0sLu?L??ı? ßi?i?de?i? ßeL?ide,

Ki?se?i? d0q?usu?u qötü??edi?..

Hic ?i?se?i?de ???Lı$ı 0L??dı?
?et?ez ?i ?


yine seni düşündüm..
bir şarkı çalınca..
her an aklımdasın bak!
bunca yıldan bile sonra...

insan koşuşturmacayla..
hayata dalınca..
her fırsatta hatırlar..
küçük bir anıyla..


gündüz düşleriyle her an yanımdasın..
her güneş açışında, her batışındasın..

Gün biter gülüşün kalır bende ! <3

0 yorum: